Garanție & Service

În cazul certificatelor de garanție emise de producător / importator, produsele beneficiază de garanție în rețelele de service ale acestora, în centrele menționate explicit în certificate; produsul reclamat defect poate fi prezentat direct la cel mai apropiat centru de service prevăzut în certificat. Aceasta unitate de service va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. 
Condițiile de acordare a garanțiilor, în acest caz, pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale acestora, la nivel național (a se vedea lista centre de service autorizate).

Termenii și condițiile de garanție sunt în conformitate cu prevederile legale: ordonanța Guvernului nr. 21 / 1992 privind protecția consumatorilor, legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. Perioada de garanție este menționată în certificatul emis de producător / importator și incepe să curgă de la data înscrisă în factura de achiziție; de asemenea această perioadă este confirmată și de certificatul de garanție aferent facturii fiscale emise.

Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care s-a adus la cunostință vânzătorului lipsa de conformitate sau s-a predat produsul persoanei desemnate de către acesta până la data aducerii produsului în stare normală de utilizare, respectiv data notificarii în scris in vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată (acele produse complexe, construite din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defectate în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau atunci când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășeste 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui contravaloarea produsului respectiv. Drepturile conferite în baza garanției comerciale sunt în conformitate cu prevederile legale. Aceste drepturi legale nu sunt afectate prin garanția oferită.

Operațiunile efectuate de service în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate; aceste documente devin parte integrantă a certificatului de garanție.

Termenul maxim de soluționare este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare. După aducerea produsului la conformitate, acesta poate fi ridicat direct de la Service sau puteți solicita expedierea acestuia prin curier.

Reparațiile în perioada post garanție pot dura între 10 - 90 zile.

Aducerea la conformitate se poate efectua prin:

 • depanarea / reparația produsului;
 • înlocuirea parțiala sau integrală a produsului;
 • înlocuirea cu produse cu perfomanțe cel puțin similare / egale cu ale produsului ce nu poate fi reparat sau înlocuit cu același model;
 • returnarea contravalorii produsului în situația în care reparația sau înlocuirea nu sunt posibile;
Responsabilitatile clientului

Condițiile de garanție nu se aplică pentru problemele sau daunele cauzate de client sau în circumstanțe cum ar fi, dar fără a se limita la urmatoarele:

 • s-a intervenit asupra produsului, a fost reparat și / sau modificat de personal neautorizat;
 • numărul de serie al produsului (S/N - "serial number", IMEI, etc.), componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate;
 • sigiliile pentru garanție au fost rupte sau schimbate;
 • produsul prezintă defecte fizice: lovituri, crăpături, ciobiri, rugină sau prezinta urme de utilizare în condiții neadecvate: tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, manipulare incorectă, setari și instalări incorecte, virusări, rescrieri de BIOS, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, etc;
 • incapacitatea de utilizare din cauza parolelor / măsurilor de securitate uitate sau pierdute.

Pierderea certificatului de garanție emis de producător / importator, precum și deteriorarea, ștergerea sau pierderea etichetei care conține datele de identificare ale produsului (S/N, IMEI etc.) pot duce la pierderea garanției.

În cazul aparatelor de aer condiționat consumatorul pierde garanția în următoarele cazuri:

 • Aparatul a suferit intervenții din partea unor persoane neautorizate
 • Aparatele care necesită instalare de personal specializat (aer condiționat, radio-CD player, etc.) pierd garanția dacă instalarea nu a fost efectuată de către o firmă autorizată de importator.
 • Instalarea aparatelor de aer condiționat se face numai de către o firmă autorizată de producător.

Programele și informațiile salvate pe medii de stocare pot fi șterse / pierdute în timpul operațiunilor de service. Vă recomandăm realizarea de back-up periodic.

Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 6 luni de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate (conform dispozițiilor Codului Civil).