Termeni și condiții

1. Definiții

1.1. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folositi cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

MĂRCI ÎNREGISTRATE: reprezintă mărcile înregistrate ale S.C. ElectroKLASS Distribution S.R.L., cum ar fi, dar fara a se limita la denumirea ElectroKLASS.

SITE: reprezinta SITE-ul Internet aparținând ElectroKLASS DIstribution, care se află la adresa www.electroklass.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele oferite / asigurate de către ElectroKLASS DIstribution.

ElectroKlass Distribution: reprezintă societatea ElectroKLASS DIstribution S.R.L., cu sediul in București, blvd. Tineretului, nr. 45, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/15728/23.12.2013 și având Codul Unic de Inregistrare 25016703, atribut fiscal RO.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE, indeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii ELECTROKLASS DISTRIBUTION.

 2. Conținutul site-ului

2.1. Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre ElectroKLASS Distribution, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor săi cât și alte informații considerate de ElectroKLASS DIstribution ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.

2.2. Informațiile sunt puse la dispoziția UTILIZATORILOR de regulă, în mod gratuit. ElectroKLASS DIstribution își rezervă dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE ce vor fi oferite contra cost UTILIZATORILOR.

2.3. ElectroKLASS DIstribution este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia precum și asupra tuturor Mărcilor Înregistrate în numele și publicate pe SITE.

UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale ElectroKLASS DIstribution, prevăzute de legislația în vigoare.

 3. Utilizarea site-ului

3.1. UTILIZATORUL se obligă sa acceseze și să utilizeze SITE-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

 4. Limitarea răspunderii ElectroKLASS Distribution S.R.L

4.1. Răspunderea pentru conținutul SITE-ului. ElectroKLASS DIstribution nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale.

4.2. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promotii au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul telefonic/e-mail în cel mai scurt timp, despre eroarea aparută, dacă produsul nu s-a livrat încă.

4.3. Caracteristicile produselor prezentate pe SITE sunt preluate / puse la dispoziție de producători și/sau furnizori iar ElectroKLASS DIstribution nu iși asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informații.

4.4. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă de către producători.

4.5. În cazul aparatelor frigorifice care prezintă specificația de ușă reversibilă, pentru schimbarea sensului de deschidere a ușii (în cazul în care este necesar), vă informam următoarele: 
•    Vă rugăm să vă adresați  serviciului de asistență tehnică menționat pe certificatul de garanție al produsului;
•    Acest serviciu poate fi efectuat contra-cost, în funcție de fiecare producător în parte.
Notă – orice intervenție neautorizată, duce implicit la pierderea garanției produsului

4.6. ElectroKLASS DIstribution își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.

4.7. Orice problemă cauzată de produsele și/sau serviciile prezentate pe SITE se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către UTILIZATOR.

4.8. ElectroKLASS DIstribution nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și Condițiilor.

4.9. ElectroKLASS DIstribution nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționarii SITE-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe SITE.

5.0. Utilizarea Browserului Internet. ElectroKLASS DIstribution garantează utilizarea optima a Site-ului prin utilizarea minim a Internet Explorer 6.

5.1. Vă informăm că eventualele reclamații privind deficiențele estetice ale produselor, vor fi luate în considerare și vor fi analizate doar dacă acestea se reclamă în primele 48 ore de la momentul recepției produsului.

6. Accesarea SITE-ului electroklass.ro - implică acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de compania ElectroKLASS DIstribution. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoții ale ElectroKLASS DIstribution sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de ElectroKLASS DIstribution prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS, etc.). SC ElectroKLASS DIstribution S.R.L. este unicul deținator al informațiilor colectate de pe acest site. SC ElectroKLASS DIstribution S.R.L. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțială, sau închiriere. Singurele excepții de la această regulă o constituie operatorul de marketing direct care efectuează diverse acțiuni specifice agreate de ElectroKLASS DIstribution, în baza unui document de tip NDA (Non-Disclosure Agreement) și a unui contract, ambele validate de către Departamentul Juridic, precum și instituțiile financiare implicate în funrizarea serviciului de aplicare pentru obținere unei soluții de finanțare.

7. Colectarea datelor - se face prin diverse modalități și instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicația de gestiune a newsletterului, prin salvarea în baze de date a diversele formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de către utilizatori, prin chestionare online etc.

Utilizăm adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra site-ul, a urmări interesele utilizatorilor și a aduna informații demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop creșterea gradului de ușurintă în utilizarea site-ului și publicarea unor informații cât mai relevante pentru interesele utilizatorilor. Adresele IP nu au nici o legatură cu informațiile personale.

8. Acces restricționat și (dez)abonare - există zone în site care necesită înregistrare (vezi Inregistrare) sau abonare (vezi newsletter). În cazul newsletterului, fiecare ediție/alertă conține și modalitatea de dezabonare; odată accesată această opțiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor. În funcție de tipul de înregistrare (creare cont site, abonare newsletter, aplicație formular online de creditare), utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, email, adresa, CNP, companie etc. Aceste date sunt foloste pentru identificare, validarea sau completarea contului de abonat, pentru evaluarea datelor înscrise în formularul online de creditare.

9. Cookies - site-ul electroklass.ro folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj in folosul vizitatorilor, acesta premintand memorarea unor optiuni de navigare in site precum limba in care se afiseaza site-ul, tip de filtre care se aplica la afisarea unor anumite pagini, memorare numelui de utilizator si a parolei pentru un acces rapid la continutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu inseamna ca utilizatorului ii va fi refuzat accesul de navigare in site, de citire a continutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza si segmenta interesele utilizatorilor fata de anumite zone sau aplicati ale site-ului, fapt care le permite ulterior imbunatatirea experintei de navigare, introducerea unui continut relevant pentru utilizator, etc. Unii dintre partenerii nostri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru , de exemplu, cei care isi fac publicitate. Cu toate acestea, nu avem acces si nici nu putem controla aceste cookie-uri.

10. Link-urile - acest site contine link-uri catre alte site-uri. SC ElectroKLASS DIstribution S.R.L. nu este responsabil de politica de confidentialitate practicata de acestia. Va recomandam consultarea in prealabil a termenilor legali si a celorlalte informatii referitoare la colectarea informatiilor cu caracter personal. Normele expuse in acest text se aplica doar in cazul informatiilor colectate pe acest site.

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicata catre utilizatori prin email, astfel incat acestia sa fie intotdeauna informati cu privire la informatiile pe care le colectam, cum le utilizam si in ce circumstante, daca exista, le facem publice. Utilizatorii vor putea sa fie sau nu de acord cu utilizarea informatiilor in alte scopuri. Vom utiliza informatiile in concordanta cu politica sub care au fost culese informatiile.

11. Securitate Acest site adopta toate masurile de securitate necesare protejarii informatiilor personale ale utilizatorilor nostri. In momentul completarii datelor personale pe site-ul nostru, informatiile vor fi protejate atat offline cat si online. Toate informatiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacatel, pozitionat in partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.

Fiind de acord cu prezentul document "Politica de confidentialitate" , utilizatorii isi asuma in totalitate eventualele riscuri.

LEGISLAȚIE

Lege nr. 363/2007: privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor

Lege nr. 449/2003: privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

Ordonanta nr. 21/1992: privind protectia consumatorilor

Ordonanta nr. 34/2014: privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta. Eventualele reclamatii primite din partea clientilor persoane juridice, nu vor fi luate in considerare.

Informatii privind cerintele de proiectare ecologica aplicabile masinilor de spalat rufe de uz casnic - Anexa IV din Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 al comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologica aplicabile masinilor de spalat rufe de uz casnic.

Informatii privind cerintele de proiectare ecologica aplicabile masinilor de spalat vase de uz casnic - Anexa IV din Regulamentul (UE) nr. 1016/2010 al comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologica aplicabile masinilor de spalat vase de uz casnic.